Reguli Generale

Important!

 1. Daca CAS si CASS din declarația de venit estimat (cap II. 2023) are aceeași valoare cu si CAS si CASS realizat, atunci nu se mai declara încă o data aceste contribuții în declarația unică 2024, la cap I (rubricile nu sunt completate in formularul declarației unice - pdf inteligent; baza legala: art. 151 alineat 3^2 si art. 174 alineat 3^2.)
 2. Dacă venitul realizat este mai mic decât plafoanele pentru care se datorează CAS si CASS, atunci nu se completează declarația unică.

Venitul realizat, impozitul si contribuțiile datorate = se declara doar la cap I din declaratia unica pentru anul incheiat;

Venitul estimat si impozitul si contribuțiile estimate = se declara doar la cap II din declarație pentru anul curent;


În declarația unică 2023 se declară:

 • la capitolul 1 se raportează venitul/pierderea realizată și se definitivează contribuțiile sociale (dacă este cazul) pentru anul fiscal încheiat – 2022;
 • la capitolul 2 se completează cu venitul estimat pentru 2023 și se calculează impozitul și contribuțiile sociale estimate (dacă este cazul) pentru 2023;

De asemenea, în funcție de venitul realizat și/sau estimat se completează și secțiunile aferente contribuțiilor sociale datorate.

Declarația Unică 2022

Capitolul 1. Venitul realizat din 2021, definitivare – termen 25 Mai 2022

Capitolul 2. Venitul estimat pentru 2022, estimare – termen 25 Mai 2022

Declarația Unică 2023

Capitolul 1. Venitul realizat din 2022, definitivare – termen 25 Mai 2023

Capitolul 2. Venitul estimat pentru 2023, estimare – termen 25 Mai 2023

Declarația Unică 2024

Capitolul 1. Venitul realizat din 2023, definitivare – termen 25 Mai 2024

Capitolul 2. Venitul estimat pentru 2024, estimare – termen 25 Mai 2024

Important!

 • La venitul estimat din anul anterior, completează exact cum ai declarat la ANAF, în declarația unică de venit estimat. ContApp raportează venitul realizat la venitul estimat și stabilește obligațiile de plată în plus: impozit, cas și cass, în caz că nu s-au declarat. De aceea este foarte important să completezi pasul 2 din ContApp conform declarației de venit estimat.
 • Număr document se completează cu numărul și data de la Registrul Comerțului de pe Certificatul de înregistrare sau cu numărul contractului de cedare a folosinței bunurilor, sau cu numărul documentului de autorizare în cazul profesiilor liberale.
 • La numărul documentului păstrați întotdeauna numărul din declarația anterioară. Dacă schimbați numărul, ANAF vă considera că aveți altă activitate. Numărul se schimbă numai dacă ați schimbat/adăugat activități la Registrul Comerțului. ContApp preia automat numărul de la Setări firmă/General. Modificați dacă ați declarat altceva în declarațiile anterioare.
 • Data începerii activității și data încetării activității se completează numai dacă evenimentele respective se produc în cursul anului pentru care se depune declarația. În ContApp aceste date se preiau automat de la Setari firma/Activitati.
 • Dacă este necesar, pentru rectificarea venitului estimat din 2022 (capitolul 2) se folosește modelul din 2022 a declarației unice. 
 • Pentru definitivarea venitului realizat din 2022 (nu estimat) nu se folosește declarația rectificativă. Pentru definitivare se completează capitolul 1 din declarația din anul 2023. Deci, în declarația unică 2023 la capitolul 1 se completează venitul realizat în 2022, conform cu evidența contabilă întocmită și registrele completate. În funcție de caz, se definitivează doar impozitul sau impozitul și contribuțiile sociale.
 • Abia după ce depunem o declarație initială putem depune rectificativa. Putem rectifica capitolul 1 sau capitolul 2, sau pe amândouă. O declarație rectificativă are selectată rubrica de rectificativă de la începutul capitolului.
 • Dacă am estimat peste plafon, am declarat CAS și CASS, și am realizat peste plafon, nu se mai declară din nou contribuții la capitolul 1 din declarația care se depune după încheierea anului fiscal.
 • Declarația rectificativă la capitolul 1 se poate depune ori de câte ori este nevoie, fără limitare în timp. Lucrăm să adaugăm această funcționalitate și în ContApp.
 • Contribuabilii care au obligația completării capitolului 1 pot rectifica impozitul pe venitul estimat până la data de 31 decembrie a anului de impunere.
 • Declarația unică se completează pe CNP, nu pe CUI sau CIF, se depune online sau pe suport de hârtie, la sediul ANAF în raza căruia titularul are domiciliul (din Cartea de Identitate);
 • Declarația pe suport de hârtie, care se depune la ghișeul ANAF, se completează în două exemplare identice. Un exemplar rămâne la ANAF pentru prelucrare și un exemplar vizat este înmânat contribuabilului pentru arhivare (minim 5 ani).
 • Verifică dacă trebuie să plătești CAS și CASS pentru veniturile realizate sau estimate. ContApp stabilește automat obligația de a plăti contribuții sociale.
 • Dacă nu ești obligat sau nu optezi să plătești CAS sau CASS, nu se bifează căsuțele corespunzătoare. Acestea nu se completează cu valoarea 0;
 • Dacă activitatea începe în cursul anului, CAS se calculează începând cu luna în care se depune declarația unică, CASS nu se mai recalculează pe perioada de activitate. Iar în cazul în care se depășește plafonul, ContApp va calcula automat diferențele de plată la CAS și CASS.
 • Daca activitatea se termina in cursul anului, baza de calcul se recalculează doar pentru persoanele care intra in categoria persoanelor exceptate de la plata CAS.
 • Nu se depun mai multe declarații dacă aveți mai multe venituri; se depune o singură declarație pentru toate veniturile unei persoane fizice;
 • Formularul digital se validează și fără certificat digital. După ce ai completat toate câmpurile validează prin apăsarea butonului „VALIDEAZĂ FORMUARUL”. Salvează formularul și urcă-l în Spațiul Privat Virtual (SPV).
 • Pentru depunerea declarației online folosește link-ul direct: https://declunica.anaf.ro/my.policy
 • Corectarea unei declarații inițiale, cu erori, nu este o declarație rectificativă. Pentru a putea depune o rectificativă trebuie mai întâi să ai depusă o declarație inițială pentru anul în curs, fără erori;
 • Prima declarație depusă în 2023 este considerată declarație inițială, doar aceasta poate fi rectificată cu o altă declarație în 2023; ANAF "reține" datele din ultima declarație depusă.
 • Contribuția de asigurări sociale – CAS este deductibilă și are o rubrică specială pentru deductibilitate în declarația unică – Secțiunea 1.4. ContApp pune automat contribuția datorată.
 • Contribuția de sănătate – CASS, nu mai este deductibilă din 2018;
 • Documentele justificative în baza cărora se reduc normele anuale de venit se păstrează la domiciliul fiscal al contribuabililor;
 • Contribuabilii impuși la norme de venit NU completează capitolul 1 din declarație, completează doar capitolul 2 cu norma de venit pe anul curent;
 • Contribuabilii care au obligația completării Capitolului I „Date privind impozitul pe veniturile realizate și contribuțiile sociale datorate în anul 2022”  pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând 3,5% din impozitul datorate prin completarea secțiunii SECȚIUNEA I.9 Destinația sumei reprezentând 3,5% din impozitul datorat pe venitul net/ câștigul net anual impozabil. Vezi capitolul dedicat din ghid.
 • Persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizează venituri din activități scutite de la plata impozitului pe venit, potrivit legii, au obligația declarării veniturilor, prin completarea declarației unice. Această categorie de persoane NU este scutită de plata CAS și CASS pentru veniturile realizate.
 • Persoanele care obțin venituri sub plafon și optează pentru plata CASS dupa data de 25 mai, baza de calcul este egala cu numarul de luni ramase pana la data de 25 mai a anului viitor, inlcusiv luna curenta inmultit cu salariul minim pe economie. De exemplu daca se optează in august pentru plata CASS, baza de calcul este 10 luni x3.000 lei = 30.000 lei si rezulta CASS de plata de 3.000 lei.

Atenție! În cele mai multe cazuri Declarația Unică nu poate fi vizualizată sau editată în programul cu care intri pe internet: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari etc. Îți va apărea o pagină albă cu textul „Please Wait….."Declarația trebuie salvată pe calculatorul tău. Pentru salvarea declarației ai un buton în dreapta sus. După salvare deschide cu Adobe Reader. De asemenea, declarația unică nu poate fi vizualizată de pe telefon.

Ți-am răspuns la întrebare? Mulțumim pentru părere A apărut o problemă la trimiterea feedbackului dvs. Vă rugăm să încercați din nou mai târziu.

Încă ai nevoie de ajutor? Contactează-ne! Contactează-ne!