Activități desfășurate

Accesează: Setări Firmă / Activități

Atenție! Conform Codului fiscal, plățile și încasările trebuie asociate unei activități autorizate. 

”Art. 118 (2) a) venitul net anual recalculat/pierderea netă recalculată se poate calcula pe fiecare sursă din categoriile de venituri prevăzute, prin deducerea din venitul net anual, determinat în sistem real, a pierderilor fiscale reportate;”

În ContApp am implementat această funcționalitate și poți calcula venitul net pentru fiecare activitate desfășurată. 

La  Setări Firmă, se selectează Activități și se adaugă activitățile desfășurate pentru fiecare loc al activității.  

 • Locul activității - din listă selectează locul activității. De regulă este "Sediul profesional" sau "Activitate desfășurată la terți". Locul activității trebuie sa corespunda cu declarațiile date la Registrul Comerțului sau la ANAF. 
  • Locul activității se poate completa și cu puncte de lucru sau cu adresa locațiilor de unde se obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor.
 • Categoria de veniturile impozabile, care pot fi impuse în sistem real sau cu norme de venit:
  • Venituri din activități independente și profesii liberale (norme de venit sau sistem real);
  • Drepturi de proprietate intelectuală (in sistem real pe CNP, nu se înregistrează la ONRC sau la ANAF);
  • Cedarea folosinței bunurilor in scop turistic, (in sistem real pe CNP, nu se înregistrează la ONRC sau la ANAF)
  • Cedarea folosinței bunurilor (in sistem real pe CNP, nu se înregistrează la ONRC sau la ANAF;
  • Agricultură, (in sistem real pe CNP, nu se înregistrează la ONRC sau la ANAF);
  • Piscicultură, (in sistem real pe CNP, nu se înregistrează la ONRC sau la ANAF);
  • Silvicultură, (in sistem real pe CNP, nu se înregistrează la ONRC sau la ANAF);
 • Activități desfășurate: 
  • Activitățile înregistrate la ONRC (PFA, II, IF, altele) selectează codul CAEN de pe certificatul de înregistrare sau din hotărârea de Înființare. Atenție: o Persoană Fizică Autorizată (PFA) poate adaugă maxim 5 coduri CAEN iar o Întreprindere Individuală (I.I.) maxim 10 coduri CAEN.  
  • Activitățile înregistrate numai la ANAF (Profesiile Liberale sau PFI) selectează codul CAEN declarat pe formularul de înregistrare 070 sau 700.
  • Persoanele fizice care nu sunt înregistrate la ANAF sau la ONRC, deci nu au un CAEN, completează cu descrierea activității sau a sursei de venit ușor de recunoscut (de exemplu Contract de drepturi de autor XYZ SRL, Contract de cedare a folosinței bunurilor.., Închiriere camere, un titlu cat mai explicit).
 • Număr autorizare se preia din: 
  • pentru PFA/II/IF certificatul de înregistrare de la ONRC sau hotărârea de înființare de la ONRC .
  • la Profesiile liberale este numărul de pe autorizația de funcționare emisă de autoritatea profesionala sau numărul certificatului fiscal emis de ANAF la înregistrarea fiscală. 
  • Persoanele fizice adaugă numărul contractului sau completează cu un liniuță.
 • Data început - este data de începere a activității conform documentului. Data sfârșit este data de radiere/suspendarea a activității, cf documentului.

Foarte important! Numărul de mai sus trebuie sa corespundă cu numărul din declarațiile unice anterioare dacă s-au depus. Acest numar se modfiica doar dacă s-au înregistrat modificări le ONRC, ANAF, contractele au expirat, etc.

După completare, formularul arată astfel:

 • Data de început și data de sfârșit a activității, dacă este cazul.

Observație! pentru ușurință în utilizarea aplicației se definește o activitate implicită, astfel încât la completarea formularelor din aplicație, de exemplu la plăți/încasări aceasta să fie completată automat și tu să câștigi timp. Pentru ca o activitate să fie implicită și locul activității trebuie sa fie implicit.

Ți-am răspuns la întrebare? Mulțumim pentru părere A apărut o problemă la trimiterea feedbackului dvs. Vă rugăm să încercați din nou mai târziu.

Încă ai nevoie de ajutor? Contactează-ne! Contactează-ne!